Artiklar på nätet

Värmepumpar och miljön

Värmepumpar är långsiktiga lösningar både för människa och för miljö. Anledningen till att man kallar värmepumpar för ett miljövänligt alternativ för uppvärmning är att de ger mycket mer energi än vad de drar. Man måste alltså använda sig av elektricitet för att driva en värmepump, men den värmeenergi man får ut av detta är oftast många gånger större än den energi man använder för drift. Det här gör att man rent praktiskt minskar koldioxidutsläpp då man använder sig av olika typer av värmepumpar. Då man inte behöver använda lika mycket energi för sin uppvärmning så spar det också pengar vilket känns i hushållskassan.

 
Värmepumpar är miljövänliga
Värmepumpar är miljövänliga på flera olika sätt. Som nämnt ovan så bidrar de till minskade koldioxidutsläpp eftersom man blir mindre beroende av energi från fossila bränslen. Det finns dock mer att säga om värmepumpar och miljön, för miljö handlar ju också om den direkta miljö där man bor. En värmepump värmer upp ett hus på ett sätt som är nyttigt för luftens kvalitet eftersom man använder sig av vanliga vattenradiatorer och golvvärme. Den som vill ha bekvämligheter i boendemiljön som till exempel en handdukstork drar också stor nytta av olika slags värmepumpar.

Om man väljer bergvärmepump, luftvattenvärmepump eller jordvärmepump så slipper man även en fläkt som kan bli irriterande att lyssna på. De värmepumpar som kopplas till ett vattenvärmesystem ger en tyst och behaglig miljö i hemmet. Dessutom kan dessa oftast användas i omvänd riktning så att man kan kyla ner hemmet på samma miljövänliga vis under varma och svettiga sommardagar.

 
Problem med grundvattenpumpar och jordvärmepumpar
Det finns dock värmepumpar där man kan komma att påverka miljön genom deras installation. Grundvattenvärmepumpar fungerar så att man utnyttjar den värmeenergi som finns i grundvattnet. Då man har använt vattnet så måste det återföras till marken och det finns de som säger att den här processen kan ha en negativ påverkan på grundvattnet. Ytjordvärmepumpar har också visat sig påverka omkringliggande miljö. Då man tar upp jordens värme så kyls den ned. Det här påverkar träd och växter som finns i området och därför så kan man ibland avråda från den här typen av värmepump.

 
Luftvärmepumpar
Många upplever att de allra bästa värmepumparna är de som tar upp värmeenergi från luften. Frånluftvärmepumpar är mycket populära och det särskilt under senare år då det blivit mer vanligt med problem med värmepumpar. Då man använder den luft som leds ut ur huset för att skapa värme och varmt vatten, så handlar det om en resurs som hela tiden förnyas. Den ventilation man använder för frånluftvärmepumpar ger också en bra inomhusluft som gagnar alla som bor i huset.
Med vanliga luftvärmepumpar så är det utomhusluften som är källan för värmeenergin. Det finns idag luftvärmepumpar som kan skapa värme från minusgradig luft vilket kommer väl till pass på våra breddgrader. Oavsett vilken typ av värmepump man väljer så ska man se till att jobba med en pålitlig och kunnig leverantör som bygger värmepumpar med komponenter av hög kvalitet.

lör, oktober 29 2011 » Energi