Artiklar på nätet

Satellitsida

Inom området sökordsoptimering dyker frågor om hur man bäst skall bete sig med satellitsidor upp. Det finns en hel del olika varianter på hur dessa skall utformas på bästa möjlig sätt.

Satellitsida, traditionell
Med satellitsida avses en webbplats vars primära syfte är att med länkar stödja en huvudwebbplats. Med att stödja så avses traditionellt med enbart någon eller några länkar till själva huvudsidan.
Innehållet på själva satellitsidan skall då ligga lite i anslutning till själva huvudsidan i ämnesinriktning. Olika varianten kan finnas där som att man försöker även optimera upp satellitsidan på huvudnyckelordet. Men myrstegsord är nog snarare att föredra.
I en del fall skapar man satellitsidan på någon av de tjänster där man kan få en gratis hemsida.

Själva huvudsidan i dessa fall brukar i allmänhet röra sig om någon form av MFA-sida, dvs en sida där besökarna förväntas att klicka på en reklamlänk så ägaren till sidan tjänar pengar.

Nackdelar med en traditionell satellitsida
De nackdelarna som finns med den här typen av traditionell satellitsida är att den enda effekten som i princip uppnås är lite länkstyrka från sidan. De besökare som kommer in kommer med stor sannolikhet vända direkt och söka efter andra sidor.

Satellitsida för konvertering
En annan variant på en satellitsida är att utforma den så att en besökare kan konvertera även på den sidan. Pratar vi om företagswebbplatser är det i princip bara att lyfta ut ett eller flera områden med dess nyckelord och göra en fördjupning.

Det som är viktigt att tänka på här är att satellitsidan skall ha en öppen avsändare. Helt enkelt det skall framgå vilken det är som står bakom företaget. Om den informationen finns samt att det går att göra önskvärda åtgärder ifråga om konvertering även från satellitsidan vinner man en sak till utöver länkstyrkan. Och det är helt enkelt att man kan få en order, kontakt eller vad man nu eftersträvar redan på satellitsidan.

sön, oktober 9 2011 » Marknadsföring