Artiklar på nätet

AWS

Många företag använder sig idag av en molntjänst och det är att fler datakörningar som görs. Dock är det väldigt många av dem som är dåliga på att skydda sina data och det är många som därmed riskerar att bli av med både det ena och andra. AWS drift har sett över detta och lanserar nu en ny säkerhetstjänst för att lagra olika sorters hemligheter så som lösenord och nycklar. Detta verktyg som de har tagit fram kallas för Secrets Manager. Det är det senaste i raden av flera olika typer av säkerhetssatsningar som Amazon Web Services satsat på. Detta verktyg är till för att skydda viktiga och hemliga data.

Om du väljer att ha denna tjänsten så kommer du att kunna känna dig säker. När de presenterade detta verktyg så sa företagets teknikchef Werner Vogel att ”du behöver du någonsin ha en hemlighet i din kod”.

Secrets Manager är ämnat för en bred användning. Det är tänkt att det ska vara lätt att använda och enkelt att förstå. Det ska kunna användas för att bland annat lagra och administrera lösenord, nycklar för applikationsgränssnitt eller inloggningsinformation till databaser. Detta är inte det enda AWS satsat på när det gäller säkerhet, utan de har gjort flera olika satsningar, för att stärka det. De förvärvade bland annat Sqrrl och lanserade säkerhetstjänsten Macie. Det har blivit allt viktigare att skydda viktiga data, det har inte minst skandalen med Facebook visat. Så använder du dig av AWS i ditt företag så är det inte fel att satsa på att även skydda alla hemligheter du inte vill ska läcka ut! Mer om det på Opsio.

ons, maj 9 2018 » Internet

Login