Artiklar på nätet

Avveckla företag

Företag och då aktiebolag kan avvecklas på lite olika sätt. Det mer drastiska sättet är att företaget sätts i konkurs av ägarna eller av gäldenärer. Ett rätt dramatiskt sätt att avveckla ett företag och kanske för många det man mest gäller till om när ett företag avslutas.  Det som kanske inte alltid finns i folks medvetande är att man vill avsluta ett företag frivilligt och under ordnande former. Nu kan förstås frivilligheten vara åsamkade av att företaget risker att hamna på obestånd eller andra omständigheter gör att verksamheten ej kan drivas vidare. Utan tonvikten ligger snarare på att det rör sig om en frivillig likvidation och inte ett hastigt förlopp som en konkurs kan utgöra.

Själva processen att avveckla ett bolag kan vara tidsödande vilket man bör ta i beaktande innan man bestämmer sig. Det ligger i huvudsak hos Bolagsverket som behöver ha sex månader att kalla på de borgenärer ett företag kan ha. Dessutom måste företagets verksamhet skötas under den tiden. Då under förutsättning att det på något sätt finns en aktiv verksamhet. Alternativet att sätta företaget i konkurs har en del nackdelar då det noteras för de som sitter i styrelsen i den kreditupplysning som någon kan begära ut. Vilket för många aktiva företagare eller styrelseproffs kan ge ett lite tvivelaktigt rykte framgent.

tis, augusti 28 2018 » Ekonomi