Artiklar på nätet

Artiklar har de ett värde?

Om artiklar i artikelkataloger som denna har ett värde kan man tvista om. I spåren av Googles alla uppdateringar så hävdar in del att artiklar inte har något värde och följaktligen bör undvikas.
En åsikt som kan tyckas lite svår att gå emot då det krävs en del arbete för att se om artikelkataloger fortfarande kan ge ett värde när det gäller optimering.

Fast det går väl att prova sig fram i en liten skala och se vad som händer.
Lämpligtvis tar man en webbplats som sedan en tid stadigt ligger så där lite halvdåligt till.
Och där finns ett antal kandidater att välja bland.

Vi tar där en ohälsosam webbplats som har en stark koppling till rökning som ju är att betrakta som mycket onyttig. Visserligen är webbplatsen om askkoppar ingen hyllning till rökning utan mer en samlingssida om askfat.
En sida som legat online i säkert 10 år med gradvis halkat ned till runt plats 17.
Vilket verkar lite märkligt då den tar upp klassiska askkoppar som kulan och har även bilder på askfat som kan användas för utomhusbruk. De gjorda i glas, plåt, keramik och t.o.m. plast.
Vilket för övrigt kulanaskkoppen var gjord i.

En webbplats som förtjänar en bättre plats än att ligga på sidan två. Återstår då och se hur det går.

tor, augusti 29 2013 » Kultur