Viktiga pallar från Ji-Ma Produkter

Företagsledningen på Ji-Ma Produkter AB i Smålandsstenar har en liten devis på baksidan av sina visitkort. Där står det: ”Pallen är viktigare än ni tror”. Något som stämmer i högsta grad. Utan lastpallar skulle många företag stå helt still. Det skulle vara omöjligt att leverera och transportera sitt gods ut till sina kunder. Lastpallar är oerhört viktiga och nödvändiga för industrin.
Ji-Ma Produkter AB har tillverkat och handlat med lastpallar, engångspallar och specialemballage sedan i början av 1990-talet. Genom åren har man sett till att kunderna har fått säkra leveranser, konkurrenskraftiga priser, ett personligt engagemang och ett produktanpassat skydd. En sak som skiljer sig från Ji-Ma Produkter och andra aktörer på marknaden inom samma bransch är att Ji-Ma Produkter är certifierade enligt ISO 9001:2000. Detta är givetvis något som stärker konkurrenskraften. Vidare arbetar företaget från Smålandsstenar ständigt med ett stort fokus på miljön. Allt emballagematerial sorteras, pressas och återvinns. Sågspån, flis och trasiga material mals ned och säljs vidare till värmeverk.
Alla pallar från Ji-Ma produkter är KD-märkta, det vill säga virket som de är tillverkade av är värmebehandlat för att minska risken för spridning av skadedjur. KD-märkta pallar är en viktig aspekt för framför allt exportföretagen. Om företaget.