Artiklar på nätet

Vad är bioenergi?

Det talas alltmer om bioenergi och det här området är av intresse både för företag och för privatpersoner. De fossila bränslena håller på att ta slut och det här märker vi i form av höjda priser för den energi vi behöver för att värma våra hem och för att vår industri ska kunna rulla på. Dessutom påverkas världspolitiken i stor utsträckning av vem som har tillgång till det fossila bränsle som vi är mest beroende av, nämligen oljan.

 

I Sverige och på många andra håll i världen har man under många år jobbat med forskning och försök för att finna nya typer av biologisk energi som är förnyelsebara. Det är det här som kallas för bioenergi. I Sverige får vi vår bioenergi från skogsbruk och jordbruk, och med ny teknik kan vi omvandla avfallsprodukter till ren energi.

 

Miljövänlig energi

Biobränsle är förnyelsebart och i Sverige så handlar det först och främst om det bränsle man får från skogen. Skogsindustrin kan ta till vara på det spån som bildas då man utnyttjat råmaterialet från skogsavverkningen. Från flisor och spån kan man skapa olika produkter för att få värme och energi till hem och industri. Den enklaste och billigaste formen av biobränsle är ved. Dessutom kan man skapa energirik pellets från skogsbrukets restprodukter.

 

En annan form av bioenergi är biogas som man kan utvinna från gödsel och sopor. Den här gasen används idag för att driva bussar och bilar, men man kan också värma hus och laga mat med den.

 

I hemmet

Den som vill värma sitt hem med bioenergi kan förstås elda ved i en vedpanna som är kopplad till en ackumulatortank. Har man gott om skog på sin tomt så är det här en energikälla som är både ren och billig. Man måste dock vara noggrann med att ta reda på hur man eldar för att undvika utsläpp av farlig rök. Dessutom kräver det ju extra jobb och ganska mycket plats för förvaring av träbitarna om man ska värma sitt hem med ved. De som bor i tätorter utan en massa skog kan istället dra nytta av att elda pellets i en pelletspanna. Med pellets så får man en billigare produktion av värme, men man kommer att behöva kombinera detta med någon annan uppvärmningsmetod för att täcka hela sitt uppvärmningsbehov.

 

I industrin

I industrin använder man biobränslen som ved, pellets, biogas och torv. Beroende på vilken typ av industri det handlar om så kan man ofta skapa ett kretslopp där man tar till vara på sina egna avfallsprodukter. Inom jordbruket så har man insett att gödsel har så pass mycket metangas och koldioxid att det med stor vinst kan användas för produktion av biogas. Biogas kan man driva fordon med och även använda för att producera värme och elektricitet. Torv används i några få värmeverk i Sverige och även om torv anses vara mycket effektiv i kombination med andra biobränslen så är den just nu på tillbakagång i Sverige.

fre, november 25 2011 » Energi