Artiklar på nätet

Lägga ned

Svenskt näringsliv hade under 2018 mer än 1 miljon registrerade företag.De senaste åren har cirka 70 000 nystartade företag tillkommit varje år. Så sent som i januari 2019 var 473 900 personer i Sverige egenföretagare, vilket motsvarar 8,5 % av de sysselsatta. Ungefär 75 % av de 1 miljon företagen är enmansföretag, det vill säga företag utan några egentliga anställda. Det är väldigt enkelt att starta eget företag i Sverige. Den mörka sidan av svenskt företagande är förstås vissa företags konkurs eller misslyckande, oavsett om det beror på konkurs eller utmattning av motivation. Ibland tar ägaren företaget till pensionsåldern och kan till och med gå i graven. Vissa företag slogs samman med andra företag eller såldes. Ytterligare ett alternativ är en form av avveckling för bolaget.

lör, oktober 30 2021 » Ekonomi