Artiklar på nätet

digital

Trenden inom främst digitala tjänsteföretag är numera att migrera till molnet och låta mycket av sin infrastruktur ligga hos ett annat företag, hyra servrar eller servertid samt lagringskapacitet eller kanske betala för olika andra analysverktyg och tjänster istället för att själva äga och uppdatera de olika segmenten. Molntjänster har ökat lavinartat och en del tunga aktörer har satsat mycket hårt på att kapa åt sig andelar på marknaden men det finns många mindre företag som erbjuder kompletta lösningar.

IaaS eller Infrastructure as a Service sägs ofta vara själva grunden i molntjänsterna och att det består av tre delar. Nätverket, datalagringen samt beräkningskapaciteten. Man pratar ibland också om begreppen Software as a Service (SaaS) och Platform as a Service (PaaS) som har liknande egenskaper i det att tjänsten köps hos ett annat företag som ser till att den är säker, tillgänglig, uppdaterad och så vidare samt att kunden enbart betalar för den tid eller kapacitet som används vilket är väldigt bra för nyetablerade företag som inte vet hur snabbt de kommer expandera. Att inte behöva bry sig om administrationen och driften samt sänka pengar i infrastruktur som kanske behöver byggas ut mycket snabbt eller stå oanvänd beroende på omständigheterna.

Men även företag som vill fokusera på sin egen produkt eller tjänst har naturligtvis nytta av att kunna köpa in eller outsourca de resurser eller tjänster som behövs och det har lett till en stor efterfrågan och utveckling inom området och tillgången på olika och skräddarsydda paket är numera väldigt god.

sön, juli 25 2021 » Data