Artiklar på nätet

Hosting

Vi lever i en tid då Internet tar större och större plats i våra liv och i våra företags liv. Alla företag, stora som små är beroende av Internet på ett eller annat sätt. Att då anlita ett webbhotell eller ett serverhotell för att outsourca sin IT-drift är viktigt. Så kallad hosting är ett fenomen som blivit allt mer vanligt inom IT-världen. Hostingföretag tar hand om sina kunders servrar, de erbjuder plats i sina webbhotell och ser till så att kunden får en problemfri IT-drift.
Hosting innebär kort och gott att ett företag eller en avancerad internetanvändare outsourcar sin IT-drift till ett hosting-företag. Detta hosting-företag erbjuder då kunden att ha sin befintliga server i deras serverhotell, alternativt hyra en server som placeras i serverhotellet. Hosting innebär då att företaget i fråga sköter all IT-drift och ser till så att kunden får en optimal lösning som passar dem och deras verksamhet, detta kan vara allt från teknisk serverhjälp till virtualisering. Att outsourca sin IT-drift till ett hosting-företag innebär att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet och inte behöver bry sig om sin IT-drift.
Servern placeras då i ett serverrum med all tänkbar skyddsutrustning, backup och kyla. Ett serverrum är i regel hårt bevakat av vakter för att minimera risken för intrång. Likaså finns teknisk personal på plats för att inom minsta möjliga tid kunna vara på plats för eventuell felavhjälpning.
Ett webbhotell kan man enklast förklara som ett hotell där man hyr ett rum för sin webbplats. Varje gång du klickar dig fram till en webbsida så kopplas du till en server som skickar kopior av webbsidans innehåll till din dator.

Det finns några viktiga faktorer som man måste tänka på vid val av webbhotell. Bland annat måste du välja hur stort lagringsutrymme du behöver på din server och hur mycket Gigabyte dataöverföring som ska ingå per månad. Oftast kan du alltid tala med ditt webbhotell och ändra lagringsutrymme och mängd filöverföring per månad, utefter behov.

När du registrerar dig för ett webbhotell ska du samtidigt registrera en egen domän. Du beställer denna domän i samband med att du beställer plats i ditt webbhotell och hur betalning sker skiftar från webbhotell till webbhotell, vanligt är att du betalar en viss summa per år. Denna domän ligger sedan i regel på samma ställe som webbsidan.
Virtualisering är även ett fenomen som blivit allt vanligare bland företagare. Virtualisering innebär kort och gott att man får en sak att se ut som något helt annat. Med hjälp av virtualisering kan man få en dator att se ut som ett flertal datorer, eller rent av en helt annan dator. Med hjälp av virtualisering kan kunden enklare fokusera på sin kärnverksamhet och kan enklare anpassa tekniken efter dennes behov.

sön, november 14 2010 » Internet