Artiklar på nätet

AWS

Trenden inom många företag speciellt inom IT-branschen har varit att migrera en del eller hela verksamheten till molnet, det pratas om en molnmigration och det är förståeligt att så många väljer att outsourca tjänster och köpa in datalagring och beräkningskapacitet istället för att själva satsa på fysisk infrastruktur. Nystartade företag har oerhört mycket att vinna på konceptet då det är svårt att se hur snabbt ett företag kan växa och hur mycket resurser som måste allokeras i verksamhetens olika delar.

Naturligtvis är det inte gratis att använda sig av de olika molntjänsterna eller de molnplattformar som står till förfogande men det finns mycket ur konkurenssynpunkt fördelaktiga sätt att betala på. Det finns företag som erbjuder optimerade lösningar för några av de stora aktörerna, exempelvis AWS cost optimization eller för liknande för Azure och det ska vara både lätt att överblicka kostnader samt vara möjligt att betala enbart för den kapacitet som används och inte betala för oanvänd överkapacitet.

Seriösa leverantörer ser till att enbart rätt tjänster, resurser och rätt val av kapacitet med mera väljs i ett tidigt skede och ser till att kostnaderna följs på timbasis och står i direkt proportion till det faktiska användandet.

Det är viktigt och skapar trygghet med transparens i flödet mellan använda resurser i proportion till kostnaderna för att hålla nere det senare.

mån, februari 10 2020 » Internet

Login