Artiklar på nätet

Artiklar har de ett värde?

Om artiklar i artikelkataloger som denna har ett värde kan man tvista om. I spåren av Googles alla uppdateringar så hävdar in del att artiklar inte har något värde och följaktligen bör undvikas. En åsikt som kan tyckas lite svår att gå emot då det krävs en del arbete för att se om artikelkataloger fortfarande […]

more... »

tor, augusti 29 2013 » Kultur » Kommentarer inaktiverade för Artiklar har de ett värde?